Termografi

Vi udfører både for privat og erhverv

Ultralyd

Vi er eksperter inden for ultralyd

Mange års erfaring

Vi har mange års erfaring inden for faget

Blower Door anvendes til tæthedsprøvning af huse. En Blower Door er en erstatningsdør med en stor ventilator, der isættes ved en eksisterende yderdør. Der kan nu sættes kontrolleret vakuum eller tryk på huset.

Tæthedsprøvningen viser om bygningens klimaskærm overholder de krav, der er udstukket fra bygningsreglementet. Siden april 2006 har det været et krav, at nye huses utæthed ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2. Disse krav om tæthed skærpes yderligere fremover.

Blower Door testen anvendes, ud over til test af nye huse, også til test af eksisterende huse, da et kontrolleret undertryk med tydelighed viser, hvor huset har sine værste utætheder. Manglende isolering, kuldebroer i konstruktionen, utætheder ved vinduer og døre og loft, findes nu let ved termografering foretaget indefra i huset.

Herefter udarbejdes en tilstandsrapport, der tydeligt angiver, hvor det kan betale sig at udføre arbejder, der vil forbedre indeklimaet, så den ubehagelige træk og kuldenedfald fjernes.

Termografering kan dermed medvirke til reduktion af varmeudgifterne

Kontakt os


Rask Mølle Termografi
CVR NR. 41 54 92 97(+45) 61 46 09 64
IR@R-M-T.dk