Termografi

Vi udfører både for privat og erhverv

Ultralyd

Vi er eksperter inden for ultralyd

Mange års erfaring

Vi har mange års erfaring inden for faget

Termografering af elektriske intallationer er en Inspektions metode, hvor der andvendes Termisk udstyr. Vi andvender det nyeste udstyr fra Flir, Type T860, som med sin meget høje opløsningsgrad detekterer selv meget små skader / dårlige forbindelser i termineringer og kontakt punkter. Et Termokamera ser på alt indgående stråling, og når der er en evt. dårlig forbindelse,(øget modstand i kontaktområdet) vises dette meget tydeligt i kameraet. Denne information sammen med vores viden i Rask Mølle termografi, danner grundlaget for den samlede rapport.

Termografi inspektion udført af Rask Mølle, er ikke blot en inspektion med Infrarødt udstyr. Når vi kommer til kunden første gang, starter vi med at lave en helhedsvurdering af virksomheden, der skal afstemmes forventning af inspektionsgraden. Normalt tages der udgangspunkt i alle hovedtavler, undertavler og derefter vurderes der på diverse hovedforsynings punkter, som vigtige trykluftinstallationer luftkompressore,ventilationsanlæg, køleanlæg og evt. dieseldrevne nødstrømsanlæg.

Efterfølgende skal der vurderes på maskintavle delen og vigtige produktions anlæg. Større sikkerheds afbrydere bør kontrolleres. Vi er meget opmærksomme på selv små fejl i disse kan medføre meget kostbare produktins stop for virksomheden. Vi og Forsikringsselskaberne har i tiden øget fokus på truckladere og udstyr i forbindelse med dette. Meget trucklader udstyr kører tit med kraftige ladestrømme på op til 180 Amp. på sekundær siden, da der generelt lades op om natten uden opsyn, så er der en udvidet sikkerhedsrisiko for virksomheden på dette område.

Den sekundære eftersynsdel går på en generel visuel inspektion af eltavlerne, der ses efter el tavlernes generelle tilstand, afdækningens / blændplader tilstedeværelse, mod direkte berøring, samt der laves fysisk kontrol af beskyttelses ledere. Der ses efter tavlelukninger både i top og bund, der bliver under inspektionen set efter belastningsgrader i installationen, da trinvis udbygning af installationer til tider medfører overbelastning i sektionsdele, som ikke opdages ellers. Ligeledes kontrolleres moduler for overspændings beskyttelse/ lynbeskyttelse. Denne type fejl medgår i rapporten ligeledes skriftelig. Da vi i Rask Mølle Termografi  har sammenlagt 63 års erfaring med Termografering og visuel inspektion, findes der til tider alvorlige El fejl som ikke registres termisk !!.

Efter endt inspektion modtager virksomheden en elektronisk rapport. Hvis det ønskes kan rapporten tilsendes i papir version. Rapporten er altid udarbejdet efter DBI retnings linier.

Meget vigtig viden, Korrekt udført Termografering med stor vidensgrad, er en aktiv forsikring mod Brand og dyre produktions stop.

Kontakt os


Rask Mølle Termografi
CVR NR. 41 54 92 97(+45) 61 46 09 64
IR@R-M-T.dk